Dış ticarette büyük ölçekli işletmelerin üstünlüğü hakim

2020 yılına ilişkin yayınlanan girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerine göre ihracatın yüzde 42,8’ini, ithalatın ise yüzde 56’sını büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi. Dış ticaret verileri ile iş kayıtları sisteminde yer alan girişimlerin ana faaliyet türü ve çalışan sayısı bilgileri eşleştirilerek, dış ticaret yapan girişimlerin özellikleri elde ediliyor. Buna göre, 2020 yılında 87 bin 705 girişim ihracat, 73 bin 591 girişim ithalat yaptı. Bu girişimler toplam ihracatın yaklaşık yüzde 100’ünü, ithalatın ise yüzde 99,9’unu gerçekleşti. Toplam ithalatın yüzde 14,1’ini 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 12,4, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,5 oldu. 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin ithalattaki payı yüzde 56  olurken; bu girişimler toplam ithalat yapan girişimlerin yüzde 4’ını oluşturdu. Dış ticarette büyük ölçekli işletmelerin üstünlüğü hakim #2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.