Mahkemenin münasebeti: Pınar Gültekin canavarca hisle öldürülmedi

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i katleden Cemal Metin Avcı’nın, ‘canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ hatasından yargılandığı davada aldığı ‘haksız tahrik indirimi’nin gerekçeli kararı açıklandı. Karar birçok kesim tarafından eleştirilirken Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararında, “Yakma fiili eziyet çektirmeye yönelik değil” dedi. Ayrıyeten mahkeme, katılan vekillerin taleplerinin neden reddedildiğini ise, “Olay medyatik tabana çekmeye yönelik olduğu” tabirleriyle açıkladı.

Mahkemenin açıkladığı gerekçeli kararda, “Sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmedeki hedefinin eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve cürüm kanıtlarını yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya tesiri olmamakla birlikte şartları oluşmadığından kelam konusu ögenin somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir” denildi.

Mahkeme ‘haksız tahrik’ indirimin münasebetlerini ise şöyle açıkladı: “Tanık Ceren’in basamaklarda alınan yeminli beyanları, maktulün kız kardeşi Sibel Gültekin’in mahkememizce karara temel alınan Ula İlçe Jandarma Komutanlığında alınan beyanı, taraflar ortasında para yatırma tarihleri dışında hiçbir görüşme bulunmadığı ve maktulün hesabına kartsız para yatırma süreçlerinin sanık tarafından gerçekleştirildiği konular daima birlikte değerlendirildiğinde; maktulün sanık Cemal Metin’i ortalarındaki evlilik dışı alakayı eşine ve etrafına söyleyeceğinden bahisle tehdit ederek sanık Cemal Metin’den menfaat temin ettiği, maktulün kelam konusu aksiyonlarının öğretide ve yargısal içtihatlarda açıklama tehdidi ile menfaat temini olarak tanımlanan TCK’nın 107. hususunda düzenlenen şantaj hatasını oluşturduğu, TCK’nın 107. hususunda düzenlenen ve konusu cürüm oluşturan fiillerin ise haksız bir davranış olduğunun izahtan vareste olduğu, sanık Cemal Metin’in de maktulün kelam konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfke ile maktule yönelik kelam konusu hatası işlediği dikkate alındığında mahkememiz yargılamasına mevzu somut olayda TCK’nın 29. unsurunda düzenlenen haksız tahrik kararlarının uygulama koşullarının tamamının gerçekleştiğinin kuşkuya yer vermeyecek formda sabit olduğu gözetilerek mahkemece sanık hakkında verilen cezada TCK’nın 29. unsuru uyarınca indirim yapılmıştır.”

MAHKEMEYE NAZARAN OLAY ‘MEDYATİKLEŞTİRİLMEYE’ ÇALIŞILDI

Ayrıca mahkeme, katılanlar vekillerinin tüm taleplerinin neden reddedildiğini de şu sözlerle açıkladı: “Olayı türel yerden çıkartarak büsbütün medyatik tabana çekmeye yönelik beyanlarda bulunduğu…”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.