Polyester elyaf ithalatına yönelik dampinge karşı önlemler kısmen askıya alındı

Polyester ve elyafla ilgili yeri karar alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğ, 23 Eylül 2021’de yürürlüğe girecek. Tebliğle; Çin, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Hindistan ve Tayland menşeli “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin esaslar düzenlendi. Buna göre, söz konusu ürünün ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulurken, ithalatta korunma önleminin de uygulanması nedeniyle dampinge karşı önlemlerin kısmen askıya alınması için gerekli şartın bulunduğu anlaşıldı. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un onayıyla dampinge karşı önlemlerin, polyester elyaf ithalatında korunma önlemi kadar olan kısmının, bu tedbir yürürlükte kaldığı sürece askıya alınmasına karar verildi. Gümrük idarelerince, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla dampinge karşı önlemin polyester elyaf ithalatında korunma önleminden daha düşük veya eşit olması durumunda, dampinge karşı önlemin tahsil edilmeyeceği açıklandı. Dampinge karşı önlemin, polyester elyaf ithalatında korunma önleminden fazla olması durumunda ise dampinge karşı önlemin fazla olan kısmının tahsilatı yapılacak. İthal lisansı beyan edilmesi durumunda dampinge karşı önlemin tamamı tahsil edilecek. Düzenlenen askıya alma kararının, polyester elyaf ithalatında korunma önleminin ve dampinge karşı önlemlerin süresinin uzatılması durumunda da uygulanacağı belirtildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.