Türkiye dahil 130 ülke küresel vergi anlaşmasına katıldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ve küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 90’ını temsil eden 130 ülkenin uluslararası vergi reformu konusunda anlaşma sağladığını belirtti. Anlaşmaya göre, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ve kâr elde ettikleri ülkelerde vergi ödemeleri gerekecek. Bu uygulama, uluslararası vergi sistemine yasal kesinlik ve istikrar kazandıracak. Dijital alanda faaliyet gösteren firmaları da içeren en büyük çok uluslu şirketlerin ülkeler arasında kâr ve vergi dağılımının adil biçimde gerçekleştirilecek. Çok uluslu şirketlerin vergilendirilmesine yönelik bazı haklar, ev sahibi ülkeden firmaların ticari faaliyet gösterdiği ve kâr elde ettikleri yerlere tahsis edilecek. Kurumlar vergisi konusunda adil rekabet ortamı hazırlanacak. Bunun için küresel bir asgari kurumlar vergisi oranı getirilecek. Çok uluslu şirketler faaliyette bulundukları her ülkede en az yüzde 15 oranında kurumlar vergisine tabi tutulacak.

Söz konusu oranla, küresel çapta yıllık 150 milyar dolarlık vergi geliri üretilecek. Anlaşmanın, özellikle dijital platformların ve büyük firmaların çeşitli uygulamalarla vergi ödemekten kaçınmalarını engellemesi bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi İrlanda ve Macaristan’ın anlaşmaya katılmaması dikkati çekti. Vergi anlaşmasının teknik detaylarının ekim ayına kadar tamamlanması ve planın 2023 yılında uygulanması öngörülüyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.